RH's Nødfond

RH's Nødfond

Information om Nødfonden. 

Formål:

Formålet med Nødfonden er, at skabe et økonomisk råderum som gør, at det enkelte barn vil have mulighed for at deltage i sportslige aktiviteter på lige fod som sine holdkammerater.  

Hvad kan der søges tilskud til:

I fonden kan der søges om tilskud til:

- stævner og fælles klubture.
- kontingent fritagelse (dog kun i særlige tilfælde)
- kamptøj

Fælles klubture kan f.eks. være den årlige juletur, påsketur og stævner/cups (med en eller flere overnatninger) som afholdes udenbys.

Der kan ikke søges om tilskud til de sociale ture.

Hvem bestyrer Nødfonden:

Nødfonden bestyres af 3 personer som alle er udvalgt af Ungdomsudvalget i RH. 

Det er alene bestyrelsen af Nødfonden, som behandler ansøgninger og bevilger/afslår tilskud.

Vurdering:

Nødfondens beslutninger tages alene på baggrund af ansøgerens økonomiske/personlige situation, og tager således ikke højde for barnets sportslige niveau, årgang mv.

Hvordan søges der og sagsgangen:

Ansøgningsskema kan rekvireres direkte fra Nødfondens bestyrelse eller via spillerens træner/holdleder.

Du kan nu også hente den HER

Ansøgningen sendes til Nødfondens bestyrelse:

Nodfonden@Rodovrehk.dk

Nødfonden behandler ansøgningen ud fra de beskrevne kriterier.

Nødfondens bestyrelse vil efter endt behandling kontakte spillerens forældre og give svar på ansøgningen.

Alle ansøgninger vil blive behandlet i fortrolighed mellem forældre og Nødfonden.