Tutten

”TUTTEN”

Cafeteriet i Rødovre Stadion Hal også kaldet ”Tutten” bliver forpagtet af Rødovre Håndboldklub. Som klub er vi forpligtet til i et vist omfang at hold åbent når der er arrangementer i hallerne, hvilket primært er i weekenderne. Det tilskyndes desuden også at holde begrænset åbent på hverdage i det omfang at der er behov og ressourcer.

Der er i Rødovre HK brug for, at vi kan fastholde driften af vores cafeteria og vi har derfor altid brug for frivillige hænder til at hjælpe med det store arbejde det er at drive et cafeteria.


Cafeteriet bidrager økonomisk til Rødovre HK, da alt overskud går til klubben! Der er derfor tale om en meget vigtig del af vores klub, da den ikke bare holder klubben kørende med økonomisk støtte, men er også samlingspunkt for mange af vores arrangementer. Det gælder både store som små arrangementer, og danner ikke mindst rammen om en god oplevelse for både tilskuere og spillere på kampdage!


For at kunne drive ”Tutten”, er der behov for at nedenstående opgaver og roller udføres:

  • 4 personer til at stå i tutten:
    4 personer der er til stede ved de forskellige åben/lukke vagter. Disse er også ansvarlige for, at gældende regler overholdes, samt rengøring efter den pågældende vagt: Gulve, overflader og køleskab.
  • Ansvarlig for vagtplaner: Der skal lægges vagtplaner ud fra håndbold, floorball, fodbold, badminton, halplaner, tilsendte mails og forskellige arrangementer. Der skal afsættes vagter til udvalget, men vigtigst af alt skal der koordineres forældrevagter. Vagtplanerne udarbejdes i samarbejde med bestyrelsesmedlem Stig Jansson.
  • Kontrol og indkøb: Kontrol af varer, køleskab, fadølsanlæg og rengøring hver uge. Desuden skal der udarbejdes indkøbslister til Fakta, Dagrofa og Carlsberg hver uge.
  • Arrangør: En arrangør og koordinator af større arrangementer i tutten. Der er flere større arrangementer i Rødovre Hallen, hvor vi skal vi skal hjælpe til med at arrangere og koordinere. Dette gælder også for de andre klubber som bruger hallen. Det være sig: Rødovre Boldklub, Rødovre Floorball, Badminton samt andre klubber der benytter hallen som opvisningshal.

Ovenstående opgaverne skal besættes primært af forældre eller andre frivillige over 18 år. Udover den store faktor Tutten er for vores frivillige forening, er det altid en fornøjelse at stå i Tutten og møde en masse mennesker.

Hvis du har lyst til at hjælpe klubben med én eller flere af ovenstående opgaver, bedes du kontakte besyrelsesmedlem Stig Jansson på stig.jansson@rodovrehk.dk. På forhånd tak for hjælpen – den er vigtig for vores frivillige forening.


RH – Vi er klubben

Tutten Vagt:

I lighed med tidligere år fortsætter vi med at køre med forældre besatte vagter til pasning af Tutten når den har åben for kampe.


Dette vil primært være i weekender i tidsrummet kl. 9.00 - 17.30, men kan være anderledes. Der må også forventes vagter på enkelte hverdage, hvor der er kampe i hallerne.


Vi anbefaler at man besætter vagterne med 4 personer per vagt (dag), hvor man splitter vagten i to, da det kan være mange timer at stå op.


Bemærk!!! Vagtplanen viser, hvornår de enkelte hold skal stille med forældre til at varetager vagter. De viste informationer om arrangementer er baseret på vores nuværende information, så der skal ALTID formodes at skulle dækkes vagter Lørdag/Søndag fra ca. kl. 9 -17.30, men endelig information om dette vil blive informeret til holdets ledere så snart vi har den endelige information.


Tutten

Tutten vagtkalender: Afventer

Retningslinijer for Tutten vagter


Tutten kontaktpersoner:

Profile Image
Hovedansvarlig for Tutten
Rikke Joan Nielsen
Profile Image
Tutten hjælper
Christina Iversen